Strona główna
  O firmie
  Programy Asseco  WAPRO
   WF-MAG
   WF-FAKIR
   WF-Gang
   WF-Bestia
   WF-Kaper
  CENNIKI
    Programy WA-PRO
    Komputery

    Usługi

  Kontakt
  Ważne linki
  Po godzinach
    Nasze foto
       Dla cyklistów
     
 

 
     
 

 
 
  Na rynku informatycznym działamy od czerwca 1993 roku.

Współpracę zaczęli¶my jednak dużo wcze¶niej bo już w roku 1987 jako zespół programistyczny.

Tworzyli¶my wówczas oprogramowanie do wspomagania zarz±dzania firm.

Powstały historyczne produkty: Gospodarka Materiałowa, System PŁACE, System KADRY itp.

W roku 1993 zdecydowali¶my dokonać reprywatyzacji samych siebie i przeszli¶my na kapitalizm.

Na rynku komputerowym królowały superkomputery i386 z pamięciami nierzadko przekraczaj±cymi 1 MB !

Oprogramowanie większo¶ci firm składało się z tego, co skopiowalii koledzy.

Nasze propozycje nabycia programu komputerowego w drodze kupna budziły u¶miech politowania.

W tych niełatwych czasach pisali¶my programy w nie¶miertelnym języku CLIPPER a Windows95 miał się dopiero pojawić.

Kibicowali¶my firmie NANTUCKET aż do wersji 5.3 i do dzi¶ nie wybaczyli¶my im zdrady z CA.

Budowali¶my sieci komputerowe posługuj±c się pierwsz± na Wildzie zaciskark± do BNCów

Rozpoczęli¶my montaż komputerów i ich serwis.

Niektóre działaj± do dzi¶  ;-)

 
 
 
 

 
Format C ©2007
Poznań
 
Strona główna  |  Kontakt
 
Opracowanie - Konrad Kaszuba  - Format C